Dezinfikujeme veškeré prostory

Instituce a ústavy

Základní školy

Mateřské školky

Pečovatelské domy

Městské úřady

Banky

 Kanceláře

Církevní objekty

Zdraví a sport

Lékařská zařízení

Ordinace

Nemocnice

Léčebny

Masérské salóny

Posilovny a fitness

Veřejná sportoviště

Provozy a domy

Potravinářské provozy

Resturace a kavárny

Kluby

Kinosály

Výrobny a sklady

Ubytovací zařízení

Rodinné domy

Veřejnost

Venkovní prostory

Dětská hřiště

Lavičky a stoly

Sportoviště

Koupaliště

Veřejná místa

Přeprava

Městská hromadná doprava

Osobní automobily

Nákladní automobily

Zájezdové a linkové busy

Vlakové soupravy

DesintAir | Mobilní dezinfekční jednotka

Aplikace: Snadná a produktivní dezinfekce prostor, prevence statické elektřiny a prachu, chlazení, zvlhčování atd.

Charakteristické vlastnosti: suchá mlha – nesmáčívá, nevodivá, výborně vyplňující prostory

 

Využití:

– Snadná a produktivní dezinfekce prostor – i velkých objemů

– Velmi účinná dezinfekce s využitím ověřených dezinfekčních prostředků

– U konkrétních dezinfekčních prostředků ověřena také účinnost v boji s COVID-19

– Vhodné použití pro různé prostory – dopravní prostředky, zdravotnická zařízení, výrobní prostory apod.

 

Výhody použití:

– Využívá pro prostorovou dezinfekci jako nosič dezinfekčního média tzv. suchou mlhu (kapičky o velikosti 7,5 µm)

– Je nevodivá – lze ji využít i v prostorách s elektrospotřebiči

– Nevytváří kondenzaci na površích

– Velmi dobře vyplňuje celý objem dezinfikovaných prostor

– Rychlé opětovné větrání dezinfikovaných prostor

– Velmi nízká spotřeba dezinfekce v porovnání se standardními rozprašovači nevyužívajícími suchou mlhu

– Dle potřeby je možno dodat speciální tryskovou hlavici s jednou, dvěma, třemi nebo čtyřmi tryskami

– Tento typ zařízení je ověřený na aplikaci dezinfekce proti různým typům virů po celém světě

MERIDASAN | Biocidní koncentrát

Koncentrovaný, tekutý dezinfekční prostředek určený k povrchové a především prostorové dezinfekci všech ploch, povrchů, vybavení a k dezinfekci vzduchu. Jeho použití je vhodné v prostorách s nejvyššími nároky na hygienu jako je zdravotnictví, potravinářství, farmaceutický průmysl, gastronomie, školství, úřady, hromadná doprava, call centra, ale i ve veterinárních klinikách a v živočišné výrobě.

 

Pravidelnou aplikací, v našem případě prostřednictvím mobilní dezinfekční jednotky DesintAir, se v ošetřovaných prostorách výrazně snižuje výskyt virů, bakterií, spór plísní, a dalších alergenů. Tím se snižuje možnost přenosu nakažlivých nemocí a eliminují se alergické a ekzematické reakce. MERIDASAN má antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky s prodlouženou působností až 3 týdny, a to díky polymerové vrstvě, která se vytvoří na ošetřovaných plochách.

 

Přípravek je baktericidní (G+ a G- bakterie, včetně MRSA), virucidní (včetně poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vaccinia Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M.terrae, M.avium), fungicidní a algicidní. Pro plnou účinnost se používá 6% roztok s expozicí 30 min. V případě silného znečištění 60 min (pro mykobaktericidní účinek).

 

Dle protokolu o zkoušce je VACCINIA VIRUS modelový virus, na základě kterého můžeme deklarovat, že přípravek je účinný i na obalený Koronavirus. Kovové materiály zakonzervuje a chrání před korozí. Pružné materiály impregnuje a chrání před UVA zářením, prodlužuje užitné vlastnosti. Ošetřené povrchy nemění barvu ani vlastnosti. Přípravek neobsahuje chlór ani alkohol.

 

Oznámení biocidního přípravku přijato pod č.j. MZDR 7239/2014/SOZ.

Přemýšlejte dezinfekčně! Žijte bezpečně!

Informace k použití cookies

Používáme soubory cookie Google Analytics (_ga, _gid a _gat) k měření chování návštěvníků webu s expirací 1 minuta, 24 hodin a 2 roky.